Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2019

Op donderdag 10 januari is weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van het HOC Lees meer

Tekenen fusieakte besturen CHO en Zakenkring

Toost op succesvolle fusie Ondernemend Hoogeveen Lees meer

OBD Hoogevener van het jaar 2018

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Gemeentehuis van Hoogeveen werd bekend gemaakt dat de OBD de "Hoogevener van het jaar"was geworden. Lees meer

Het ontstaan

Vanaf de dertiger jaren heeft Hoogeveen zich ontwikkeld tot een industriestad.
Verschillende grote ondernemingen vestigden zich er vooral vanwege de gunstige ligging en de goede arbeidskrachten.
De behoefte van de ondernemers tot samenwerking en belangenbehartiging leidden in september 1945 tot de oprichting van de CHO.

In de afgelopen 73 jaar heeft de CHO aan veel belangrijke projecten een steentje bijgedragen.
Zoals bijvoorbeeld het aantrekken van bedrijven naar Hoogeveen, het bevorderen van woningbouw voor werknemers en het steunen van de bouw van theater “De Tamboer” in Hoogeveen.
Ook had de vereniging een rol in de verdubbeling van de A37.
Recentelijk heeft de CHO een belangrijk aandeel gehad in de Revitalisering van de Wieken en het opnieuw opstarten van een platform voor strategisch overleg tussen Gemeente en Bedrijfsleven.
Inmiddels bestaat de vereniging niet meer alleen, zoals in het begin, uit industriële bedrijven. Ook bedrijven uit de diensten- en bouwsector worden vanaf 1977 als lid toegelaten.
Sinds enkele jaren zijn ook organisaties uit het onderwijs en de zorgsector welkom.
De CHO is dus in de afgelopen 64 jaar veranderd en is steeds met de tijd meegegaan.
Een ondernemersvereniging die haar bestaansrecht meer dan bewezen heeft en ook in de toekomst de belangen van de Hoogeveense ondernemingen zal blijven behartigen.

In het algemeen worden directieleden van grotere ondernemingen(20 FTe's) met Hoogeveen als vestigingsplaats, uitgenodigd om zich aan te melden als lid van de CHO. Binnen de CHO kunt u sparren met collega-ondernemingen over uw business, marktontwikkelingen of het economisch klimaat in Hoogeveen.