Drentse Onderneming van het jaar

Vepa is gisteren in het Atlas Theater in Emmen "Drentse Onderneming van het jaar 2018" geworden Lees meer

Vereniging

De CHO is een belangenbehartigingvereniging en richt zich vooral op onderlinge samenwerking, bereikbaarheid en beveiliging van bedrijventerreinen en op kostenbesparing door de gezamenlijke inkoop van diensten zoals energie en afvalverwerking. Beveiling en gezamenlijke inkoop wordt momenteel uitgvoerd door het Parkmanagement.
Een belangrijk aandachtsgebied is verder de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt en het versterken van de economische structuur van Hoogeveen.

De leden van de vereniging ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en bij de ledenvergaderingen.
Ook de excursies die twee keer per jaar worden georganiseerd verstevigen de onderlinge contacten.