Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2019

Op donderdag 10 januari is weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van het HOC Lees meer

Tekenen fusieakte besturen CHO en Zakenkring

Toost op succesvolle fusie Ondernemend Hoogeveen Lees meer

OBD Hoogevener van het jaar 2018

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Gemeentehuis van Hoogeveen werd bekend gemaakt dat de OBD de "Hoogevener van het jaar"was geworden. Lees meer

HOC

Hoogeveens Ondernemers Collectief

Het HOC is het platform voor overleg van de Hoogeveense ondernemers en de Gemeente Hoogeveen en vertegenwoordigt het Midden-en Kleinbedrijf en het Grootbedrijf welke gevestigd is te Hoogeveen.
Het HOC bestuur bestaat uit twee afgevaardigden van de CHO en twee van de Zakenkring en twee van het Centrummanagement
aangevuld door een onafhankelijk voorzitter.

De belangrijkste doelstelling van het HOC is het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat in Hoogeveen en daardoor Hoogeveen aantrekkelijker te maken als plaats om een onderneming uit te oefenen dan wel een onderneming te vestigen.
Andere doelstellingen zijn het bevorderen van een heldere communicatie tussen gemeente en ondernemers, het vroegtijdig afstemmen van plannen en doelstellingen en het fungeren als informatie-uitwisselplatform.

Het bestuur van de HOC legt verantwoording af aan de gezamenlijke besturen van de CHO, Zakenkring en het Centrummanagement.
Voor meer informatie ga naar www.hochoogeveen.nl