Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2019

Op donderdag 10 januari is weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van het HOC Lees meer

Tekenen fusieakte besturen CHO en Zakenkring

Toost op succesvolle fusie Ondernemend Hoogeveen Lees meer

OBD Hoogevener van het jaar 2018

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Gemeentehuis van Hoogeveen werd bekend gemaakt dat de OBD de "Hoogevener van het jaar"was geworden. Lees meer

Lid worden?

Leden kunnen worden toegelaten als rechtspersonen (bedrijven / ondernemingen waaronder begrepen filiaalbedrijven) en natuurlijke personen die een onderneming drijven in Hoogeveen of in de directe omgeving van Hoogeveen.
Elk lid wijst een persoon aan die namens het lid in de vereniging de aan het lidmaatschap verbonden rechten zal uitoefenen. Bij voorkeur moet dit dehoogst verantwoordelijke functionaris van het betreffende lid zijn. Tevens wordt voor die persoon een plaatsvervanger aangewezen.

Een belangrijk criterium voor het lidmaatschap van de CHO is dat de onderneming tenminste twintig full-time-eenheden (20 fte) medewerkers in dienst heeft die vanuit de onderneming worden aangestuurd. Wilt u lid worden van de CHO meldt u zich dan via de daarvoor bestemde link in deze site aan.

Aanmeldingen worden door het bestuur getoetst aan de in de statuten gestelde criteria. Indien uw onderneming / rechtspersoon aan de gestelde criteria voldoet wordt zij toegelaten als lid.

De contributie is per 1 januari 2016 opnieuw vastgesteld en bedraagt:

Bedrijven met 20-49 werknemers             €  325,00
Bedrijven met 50-99 werknemers             €  400,00
Bedrijven met 100 en meer werknemers    €  475,00

Wilt u zich opgeven als lid, wilt u dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk invullen en voorzien (bij afbeelding) van uw eigen foto en van een foto van uw bedrijf.
Bij omschrijving kunt u uw bedrijfsactiviteiten vermelden.