Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2019

Op donderdag 10 januari is weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van het HOC Lees meer

Tekenen fusieakte besturen CHO en Zakenkring

Toost op succesvolle fusie Ondernemend Hoogeveen Lees meer

OBD Hoogevener van het jaar 2018

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Gemeentehuis van Hoogeveen werd bekend gemaakt dat de OBD de "Hoogevener van het jaar"was geworden. Lees meer

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van deze site, het gesloten gedeelte van deze site en het Forum, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade direct of indirect tengevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door de Combinatie Hoogeveense Ondernemingen nadrukkelijk afgewezen. De Combinatie Hoogeveense Ondernemingen streeft ernaar dat alle informatie op deze site als ook in het gesloten deel van deze site correct is en dat deze inclusief het gesloten gedeelte juist functioneren. De Combinatie Hoogeveense Ondernemingen wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden of onjuistheden in of via deze site, of gesloten gedeelte als ook in het Forum, weergegeven informatie dan wel in het functioneren daarvan. De Combinatie Hoogeveense Ondernemingen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site wordt verwezen. Alle informatie op deze site als ook op het gesloten gedeelte en het Forum, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, verwijzingen of hyperlinks etc. kan zonder vooraankondiging door de Combinatie Hoogeveens Ondernemingen worden gewijzigd dan wel worden verwijderd.

De Combinatie Hoogeveense Ondernemingen garandeert niet dat informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks etc. die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkwaardige componenten. Ook daarvoor aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid.